سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جابر غضنفری – دانشگاه شهید باهنر کرمان
ملیحه مغفوری فرسنگی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید رضا صید نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسلم قاسمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به هزینه بالای سیستمهای فتوولتائیک، بهره گیری از حداکثر راندمان این منابع قدرت یک ضرورت اساسی و غیر قابل انکار بشمار می آید. سلولهای خورشیدی به ندرت در نقطه ماکزیمم توان کار می کنند، زیرا توان خروجی سلول به شدت تحت تاثیر دو عامل تابش و دمای محیط تغییر می کند. بنابراین در افزایش راندمان این سیستمها، ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT) ، نقش مهم و کلیدی را ایفا می کند. روشهای ردیابی نقطه ماکزیمم توان معرفی شده تا به اکنون از نقطه نظر دقت و سرعت ردیابی تحت الشعاع بوده اند، و در عمل نتوانسته اند هر دو عامل ذکر شده را بهبود بخشند. از آنجمله می توان به روشهای کسری از جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز، بالا رونده قله، آشفتن و مشاهده، رسانایی افزایشی، روش سلول پایلوت، منطق فازی، شبکه های عصبی و…اشاره کرد. در این میان روش رسانایی افزایشی (INC) از سرعت و دقت نسبتا خوبی برخوردار بوده، اما به خوبی نمی تواند بین دو عامل ذکر شده مصالحه ایجاد کند. در این مقاله علاوه بر بهبود بخشیدن الگوریتم رسانایی افزایشی، جهت ردیابی و استخراج جریان نظیر نقطه توان ماکزیمم به معرفی یک روش جدید مبتنی بر کنترل پیش بین(MPC) ، پرداخته. لازم به ذکر است که روش ارائه شده به صورت Real-Time بوده، و نتایج حاصل از شبیه سازی،دقت و سرعت این روش را تصدیق خواهد کرد.