سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی اقازاده – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
حسین مددی کجابادی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند، تبریز،
احمد صادقی یزدان خواه – استادیار دانشگاه صنعتی سهند، تبریز،

چکیده:

دستیابی به نقطهی حداکثر توان در سیستمهای بادی، با کنترل سرعت چرخش روتور توربین بصورت لحظه به لحظه امکانپذیر میباشد. بیشترروشهای ردیابی نقطهی حداکثر توانMPPT)سیستم بادی، بر اساس منحنی حداکثر توان توربین بادی و پروفایل سرعت باد کار میکنند. بنابراین استفاده ازاین روشها بطور عملی با هزینهی بالا و مشکلات فراوان همراه خواهد بود. دراین مقاله، استراتژی جدید ردیابی نقطهی حداکثر توان برای سیستم بادی سرعت متغییر با ماشین سنکرون مغناطیس دائمPMSM)ارائه شده است. استراتژیMPPT پیشنهادی بر اساس روش آشوب و مشاهدهی اصلاح شده(IP&O کار میکند و مستقل از مشخصات توربین و ژنراتور میباشد. جهت کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان سیستم، ردیاب نقطهی حداکثر توان پیشنهادی، فاقد هرگونه حسگر مکانیکی میباشد. ردیابMPPT با کنترل مناسب مبدلDC/DC بوست به ازای سرعتهای مختلف باد، سیستم را وادار به عملکرد در نقطهی حداکثر توان مینماید. نتایج بدست آمده از شبیهسازی سیستم در محیطMATLAB/SIMULINKعملکرد مناسب سیستم پیشنهادی را در شرایط متفاوتجوی تصدیق میکند.