سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیروس عیدی وندی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، خوزست
حمیدرضا سیدآبادی – محقق موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
سیروس امیری نیا – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
سیما ساورسفلی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

چکیده:

در مطالعه حاضر نقص ژنتیکی مغلوب اتوزومی BLAD در جمعیت گاوهای خوزستان مورد مطالعه قرار گرفت. تشخیص مکانیسم مولکولی نقص های ژنتیکی، امکان تشخیص مستقیم ناقلین را در سطح DNA می دهد و این زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که این تشخیص در مراحل اولیه زندگی حیوان باشد. با توجه به واردات گسترده اسپرم از آمریکا به ایران در سال های گذشته، احتمال گسترش این نقص های ژنتیکی در جمعیت گاوهای ایرانی وجود دارد. در این تحقیق، ۳۳۰ راس گاو از استان خوزستان شامل ۱۰۰ راس گاو هلشتاین و ۲۳۰ راس گاو بومی و دورگ با آزمایشات DNA تحت غربالگری قرار گرفتند. برای تشخیص بیماری BLAD، با استفاده از توالی یابی مستقیم، ناحیه چند شکل از ژن CD18 مورد مطالعه قرار گرفت. هیچ حیوان ناقل برای نقص ژنتیکی BLAD در نمونه های مورد آزمایش یافت نشد. با این وجود این امکان وجود دارد که با افزایش فشار انتخاب، احتمال گسترش نقص های ژنتیکی در گاو گسترش یابد. بنابراین توصیه می شود با غربالگری گاوهای نر مورد استفاده در برنامه های اصلاح نژادی کشور برای نقص های ژنتیکی مهم، قبل از استفاده از اسپرم آن ها در برنامه های تلقیح مصنوعی، احتمال شیوع این بیماری ها را در جامعه کاهش دهیم