سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک پاک بین – کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تهران، کرج ، ایران
کتایون کرمی – دانشجوی مهندسی علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ق

چکیده:

در این پژوهش با استناد و مرور بر پژوهش ها و تحقیقات انجام شده بر پاتوژن های ردیابی شده در شیر خام نشخوارکنندگان جداگانه از لحاظ پاتوژن های یافت شده ، خطرات میکروبی و همچنین پتانسیل آلودگی به دامنه متغیری از میکروب های بیماری زا مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. از میان نشخوارکنندگان شیر گاو ، بز ، گوسفند ، بوفالو و شتر از لحاظ صنعتی و سنتی به ترتیب بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند که جداگانه بررسی شده اند. از پژوهش های انجام شده نتیجه می شود شیر شتر منبع حساس تری در انتقال پاتوژن ها بوده است و شیر بز در مقابل اینآلودگی ها مقاومت بیشتری داشته و آلودگی کمتری را انتقال می دهد. در نهایت بیشتر پاتوژن های یافت شده در اثر فرایند پاستوریزاسیون نابود می شوند ولی در برخی پژوهش ها به زنده ماندن لیستریا و کمپیلوباکتر اشاره شده است که نیاز به انجام پژوهش های بیشتر را نشان می دهد