سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ملایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
پروین ملایی – آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نرگس ملایی – آزاد اسلامی واحد تهران شرق
حسن کشاورز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

روش های متنوعی در جهت دستیابی به نقطه حداکثر توان باد ارائه شده استکه می توان به منطق فازی) fuzzy logic (و شبکه های عصبی مصنوعی) ANN (و فاز عصبی اشاره نمود.این مقاله تحلیلی بر عملکرد ژنراتورهای سنکرون با سرعت متغیّیر بر پایه مدل شبکه هایعصبی مصنوعی برای پیش بینی بهترین سرعت گردشی با استفاده از تغییرات سرعت باد وسرعت ژنراتور به عنوان ورودی استفاده خواهدشد.سیستم کنترلی انرژی باد باعث عملکرد مغناطیس کنندگی دائم ژنراتورهای سنکرون متصل به باس dc با یک کانورتر قدرت می گردد. کارایی سیستم کنترلی مدل پیشنهادی شبکه عصبی مصنوعی برای تغییرات سرعت باد آزمایش گردیده نتایج بدست آمده از شبیه سازی تائیدی بر کارایی سیستم کنترلی خواهد بود