سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر غیبی – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد علی محمدی – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
ملیحه مغفوری – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

لزوم استفاده از انرژی های نو بر کسی پوشیده نیست .آلودگی زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی و محدودیت منابع آنها ، از جمله چالش های پیش رو در جهت بهره برداری از این نوع انرژی هاست. انرژی خورشیدی با توجه به فراوانی ، پاک و در دسترس بودنش بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته است. مشکل عمده در بهره برداری از این نوع انرژی ها ، هزینه نصب و راه اندازی تجهیزاتی است که برای استفاده از آنها لازم است. هزینه خریداری و نصب سلول های خورشیدی با توجه به پیشرفت هایی که در زمینه نیمه هادی ها صورت گرفته است روندی کاهشی را طی می کند. اما به این دلیل که سلول های خورشیدی متشکل از نیمه هادی ها هستند، رفتار ولتاژ و جریان خروجی آنها غیر خطی است و با تغییر در شرایط محیطی تغییر می کند. بنابراین توان خروجی مقداری ثابت نبوده و هر لحظه یک ماکزیمم توان در دسترس است. برای کار در این ماکزیمم توان روش پیشنهادی در این مقاله ، استفاده از کنترل کننده فازی جهت ردیابی توان خروجی است. ورودی های کنترل کننده فازی مقدار خطای تخمین زده شده پارامتر های فتوولتائیک با استفاده از الگوریتم RLS است. در اکثر مقالات مربوطه ، ورودی کنترل کننده فازی به صورت تغییرات توان به تغییرات ولتاژ در نظر گرفته شده است که نتایج آن با روش پیشنهادی در این مقاله مقایسه شده ، ملاحظه می شود که با استفاده از خطای تخمین و الگوریتم RLS توان خروجی بهتر ردیابی شده است. ،