سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن سیدسراجی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق
هادی پارسا – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق
امیرحسین دهقانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانشگاه صنعتی شریف
حامد حاتمی نیا – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در این مقاله ردیابی ذرات ریز جامد )رسوب( درون جریان سیال )آب( در شرایط مرزی جریان آرام و مغشوش مورد بررسی قرارگرفته است معادلات حاکم بر جریان سیال در کانالی سه بعدی با مقطع مستطیل توسط نرم افزار Fluent حل گردیده است و مشخصات و پارامترهای مختلف ذرات رسوب نیز درنتیجه این حل محاسبه شده است به منظور محاسبات حرکت ذرات رسوب از معادلات ماکسی و ریلی استفاده شده است جریانهای مختلفی که در این تحلیل هااستفاده می شود به سه نوع جریان پایدار، مواج و پالسی تقسیم بندی می شود . در این تحقیق، ۴۹۰۴ ذره رسوب در لبه باتئی مایع ویسکوز ) چگال ( رها شده است اندازه و رطر ذرات رسوب، متفاوت بوده و از ریزترین سایز که مربوطبه ذرات لجن می باشد تا بزرفترین سایز که مربو به ذرات شن می باشد متغیر می باشند در ادامه نرخ ته نشینی ذرات، نرخ تعلیق ذرات به نسبت ذرات رها شده و سرعت ذرات در جهات مختلف نسبت به زمان بررسی شده است