سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی آقازادگان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سودابه سلیمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بابک مظفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
احسان رسولی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در یک سیستم انتقال آزاد هزینه های سرویس های جانبی درست اختصاص داده نشده اند. از آنجایی که راکتانس القایی خطوط انتقال زیاد می باشد تلفات خطوط انتقال زیاد بوده و توان راکتیو عبوری در ابتدا و انتهای خطتفاوت زیادی دارند. این اختلافات با توان تحویلی به بار قابل مقایسه می باشد، از این رو مدل های مختلف خط انتقال برای مدل سازی تلفات بر روی شبکه به کار می روند. با استفاده از این مدل ها سهم توانی که به تلفاتخطوط بستگی دارد به طور جداگانه ردیابی شده و با توان تبادلی ژنراتورها به بارها مقایسه می شود. روش مطرح شده براساس قانون جریان کیرشهف با استفاده از الگوریتم پایین روند به ردیابی توان راکتیو می پردازد و نیازی به ایجاد شینه مصنوعی در وسط خط انتقال ندارد و در اندازه شبکه تغییری حاصل نمی شود. نتایج شبیه سازی بر روی سیستم ۵ شینه و ۳۰ شینهIEEE به دست آمده است.