سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا طهماسبی راد – دانشگاه آزاد زنجان
علیرضا خان تیموری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی ازمباحث اساسی و چالش برانگیز مهم و جدید شبکه های حسگربی سیم ردیابی اهداف متحرک است که بطور مستمر اطلاعات مکانی یک شی متحرک را درطول دوره زمانی مشخص به ایستگاه اصلی گزارش میدهد دراین مقاله با ارایه روشی جدید مبتنی برخوشه بندی پویا با محوریت ایستگاه اصلی هم باعث افزایش ردیابی شی متحرک شده و معاقبا میزان مصرف انرژی را نیز کاهش میدهد درضمن وظیفه خوشه بندی شامل تعیین سرخوشه و تعداد اعضای خوشه و انتخاب اعضای خوشه و مدیریت فعال کردن گره ها برعهده ایستگاه اصلی است ازطرف دیگر با توجه به اینکه ایستگاه اصلی خارج از میدان شبکه های حسگر بی سیم بوده و به منبع انرژی نامحدود متصل است می توانددرمواقع لزوم توان ارسالی خود را افزایش داده و اطلاعات خود را به فواصل دوردست ارسال کند. بادرنظرگرفتن این توانایی ایستگاه اصلی و با توجه به اینکه اطلاعات مکانی هدف درهرلحظه به ایستگاه اصلی گزارش می شود ایستگاه اصلی درفرایند خوشه بندی و ردیابی دخالت می کند.