سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیحه غفوری ورزنه – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدجواد فدایی اسلام – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ردیابی اجسام در محیطهای چند دوربینه بررسی شده است ولی ویژگی متمایز کننده محیط چنددوربینه و شبکه حسگر توانایی پیش پردازش حسگرها و مبادلات پیام است روش کار دراین مقاله به این صورت است که در فاز مقدار دهی اولیه با کمک یک جسم متحرک که مقدار بردار SIFT آن درشبکه انتقالمی یابد می توان انطباق را انجام داد و ماتریس هموگرافی را ایجاد کرد یعنی تمامی پیامی کهد رشبکه ارسال می شود ماتریس SIFT شی متحرک است که به عنوان نقطه انطباق توسط حسگرها دیده می شود بعد از بدست آمدن ماتریس هموگرافی ردیابی به کمک ویژگیهای SIFT شی دنبال می شود.