سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب هواشناسی دربرنامه ریزی محیطی
امیر گندمکار – دکتری آب و هواشناسی

چکیده:

آب ازجمله منابع اصلی و پایه و اساس اقتصاددرکشور ما محسوب میشود که متاسفانه با قرار گرفتن ایران درکمربند بیابانی این اصل مهم دچاربحرانهای جدی و اساسی شده است و وجود برنامه ریزی صحیح و پایدار ومهمتر از آن مدیریت بهره برداری ازا ین منابع ز اصلی برنامه های توسعه ملی کشور میباشد و یکی از مسائل مهمی که این منبع مهم را تحت تاثیر شدید قرارمیدهد آب و هوا و تغییرات آب وهوای می باشد براساس گزارشات سازمان اپک دمای سطح زمین درطول قرن گذشته افزایش یافته و پیش بینی نموده که این روند برای قرن فعلی نیز حفظ خواهد شد متاسفانه بررسی های اولیه نشان میدهد که پدیده تغییرات آب و هوا اثرات منفی برموقعیت مکانی کشور ما داشته باشد لذا توجه بیشتر براین پدیده کاملا ضروری به نظر می رسد تحقیق حاضر تلاشی است تا تاثیر تغییرات آب و هوا را بردریاچه پریشان به عنوان دریاچه آب شیرین کشور بررسی نماید درمقاله به بررسی روند دما متوسط میانگین متوسط حداقل متوسط حداکثر و بارش ماهانه می پردازیم بدین منظور داده های دما متوسط میانگین متوسط حداقل متوسط حداکثر و بارش طی یک دوره آماری ۳۷ ساله ۱۹۷۴-۲۰۱۰ به داده های پهنه ای تبدیل و با استفاده از روش مان کندال سری زمانی به بررسی روند این پارامتر ها پرداخته شد.