سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهره آذری – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی از دانشگاه شیراز
مریم قره باغی – کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه غیر انتفاع
نوذر سامانی – استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مطالعه معادله جریان آب زیرزمینی به روش رانگ کوتا با دقت مرتبه سه حل شده است که توسط آن می توان مسیر حرکت ذرات آب به طرف چاه در حال پمپاژ را پیش بینی نمود و تعیین کرد که ذرات آب در یک اکیوفر با ویژگی های مشخص بعد از چه مدت زمانی به چاه پمپاژ خواهند رسید. همچنین با استفاده از این تکنیک می توان مسیر حرکت ذرات آلاینده محلول در آب زیرزمینی در اطراف چاه پمپاژ که تحت تأثیر پروسههای جذب و پخش و انتشار قرار نمی گیرند را به آسانی تعیین نمود تا جهت جلوگیری از پیشروی ابر آلودگی اقدامات لازم را انجام داد. جهت تست حل معادلات جریان در اطراف چاه پمپاژ با روش رانگ کوتا، یک اکیوفر فرضی با جریان پایدار و قابلیت انتقال ۳۰۰ متر مربع در روز و با شبکه دارای ۷ ردیف و ۷ ستون با ابعاد ۲۰۰*۲۰۰ متر در نظر گرفته شد که چاهی با دبی ثابت ۲۰۰۰ متر مکعب در روز در آن در حال پمپاژ می باشد. سپس مسیر حرکت سه ذره آب در اطراف این چاه در حال پمپاژ از طریق حل معادلات جریان با روش رانگ کوتا تعیین گشت. با استفاده از درون یابی هرمیت، چند جمله ای درون یاب آن به دست آمد و مسیر حرکت ذرات به کمک نرم افزار mathematica رسم گردید. لذا با حل معادلات دیفرانسیل جریان به روش رانگ کوتا می توان ردگیری ذرات آب و آلاینده محلول در آب زیرزمینی در اطراف چاه پمپاژ را با دقت بالایی انجام داد.