سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی نایبی – دانشگاه صنعتی شریف
محمد فخارزاده – دانشگاه صنعتی شریف
عباس شیخی – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله مساله ردگیری با استفاده از زمان تجدید مشاهده متغیر ، بررسی می شود . با مبنا قرار دادن یک فیلتر تخمین گرروند تعیین زمان تجدید مشاهده ردگیری معرفی و روالی تازه برای شبیه سازی ردگیری اهداف ارایه م ی گردد و نشان داده مرتبه ٢ می شودکه الگوریتم پیشنهادی ضمن ردگیری موفقیت آمیز، بار ردگیری و بار زمان بندی رادار را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد .در کنار این شبیه سازی به مسائلی همچون نحوه تولید هشدار کاذب و دروازه بندی برای شبیه سازی بخش پردازش داده رادار نیز اشاره می گردد. در پایان احتمال هشدار خطای مطلوب برای ابقاء ردگیری با شبیه سازی محاسبه می شود