سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هما پسر ک ولی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
رویا یادگاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

معماری کویر ایران حاوی بسیاری ویژگیهای منحصر بفرد است که ضمن توجه به نیازهای شناختی با ظرفیت های طبیعی و اکولوژیک بستر خود نیز منطبق است درواقع این معماری نه تنها از کیفیت های محیط طبیعی خود نکاسته بلکه ماهیت آن را نیز ارتقا بخشیده است تکنیکهای به کاررفته دراین معماری بسیاری از مفاهیم نوین درعرصه معماری پایدار را دربرمیگیرد دراین مقاله شاخصهای پایداری درسطح محلات شهرهایی در اقلیم گرم خشک ایران مورد بررسی وتحلیل قرارگرفته است روش پژوهش توصیفی تحلیلی است برابر بررسی های انجام شده با توجه به نوع اقلیم و نیازهای آن تمهیداتی درجهت آسایش افراد در بافت درنظر گرفته شده است و در مواردی که این تمهیدات کمرنگ و یا به علت توسعه جدید دست خوش تغییر شده اند توانسته پایداری محله را دستخوش تغییر کند دراین مقاله نخست مروری اجمالی در مفهوم پایداری و به تبع آن معماری پایدار ارایه می گردد و پس از شرح ویژگیهای اقلیمی وجغرافیای مناطق کویری به عنوان بستر اصلی مطالعه به بیان مهمترین الگوهای کهن پایداری پرداخته خواهد شد.