سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نصراله عباسی – دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی
سعید معدنی پور – دانشجوی دکتری تکتونیک

چکیده:

برش چینه شناسی مورد مطالعه ازگروه شمشک درشمال بلده شامل توالی ماسه سنگ سیلت – سنگ شیل کنگلومرا و لایه های زغال به ضخامت ۱۶۵۵ متر و به سن اواخر لیاس تا اوایل دوگر است درپنج افق از این توالی درحدود ۱۶۰ اثرفسیل ردپای دایناسورها کشف شد ردپاها بصورت اثر سه انگشتی هستند که بیشتر بصورت فرورفته درسطح بالایی رسوبات برجای مانده اند برپایه اندازه و شکل این ردپاها به سه دسته ردپای دایناسورهای کوچک به طول حدود ۶ سانتیمتر ردپای دایناسورهای متوسط به طول بین حدود ۱۱ تا ۱۵ سانتیمتر و ردپاهای دایناسورهای بزرگ بطول برابر ۱۶تا۲۰ سانتیمتر قابل تقسیم بندی هستند که فراوانی ردپاهای متوسط بیشتر است همه این ردپاها مربوط به دایناسورهای دوپای تروپود هستند و با توجه به میانگین نسبت طول گام به طول ردپا زاویه گام و زاویه بین انگشتان ردپاهای متوسط به ردپای دایناسورهای کولوروساروس Coelurosaurs) نزدیک است یکی از افق ها دارای اثرحرکت ۱۶دایناسور کولوروساروس است و به نظر می رسد دراین افق دایناسورها رفتارهای مختلف داشته اند.