مقاله ردیابی کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم در مایع منی مردان نابارور به روش Multiplex PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۶۲۳ تا ۶۲۹ منتشر شده است.
نام: ردیابی کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم در مایع منی مردان نابارور به روش Multiplex PCR
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلامیدیا تراکوماتیس
مقاله مایکوپلاسما ژنیتالیوم
مقاله ناباروری مردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرپور پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: بهادر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: باقری رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: چمنی تبریز لیلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کلامیدیا تراکوماتیس شایع ترین عفونت مقاربتی باکتریایی در جهان است، اما اثر این عفونت بر باروری مردان هم چنان مورد بحث می باشد. با وجود گزارشاتی مبنی بر میان کنش مایکوپلاسما ژنیتالیوم و اسپرم، این پاتوژن نیز در نمونه منی افراد نابارور کم تر مطالعه شده است. در این مطالعه فراوانی عفونت کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم در مردان نابارور مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: از میان مراجعین به مرکز درمان ناباروری ابن سینا ۱۲۰ مردی که دارای آزمایش منی غیرطبیعی بودند، انتخاب شدند و از آنان نمونه گیری انجام شد. پس از انجام آنالیز مایع منی، DNA آن ها با استفاده از Chelex استخراج گردید. سپس نمونه ها توسط آزمون (Multiplex Polymerase Chain Reaction (mPCR) از لحاظ حضور این دو پاتوژن ارزیابی شدند و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم به ترتیب در ۲۳٫۳% و ۱۲٫۵% از نمونه ها ردیابی شد. اگرچه فراوانی عفونت مایکوپلاسما ژنیتالیوم با افزایش سن (
P=0.640) و کاهش سن اولین تماس جنسی (P=0.203) افزایش یافت و هم چنین موارد مثبت عفونت کلامیدیا تراکوماتیس با افزایش سن (P=0.619) و کاهش سن اولین تماس جنسی (P=0.511) افزایش نشان داد، ولی این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: با توجه به فراوانی افزایش یافته عفونت کلامیدیا تراکوماتیس در مقایسه با تنها مطالعه مشابه در کشور و شیوع بالای عفونت مایکوپلاسما ژنیتالیوم در مردان نابارور به عنوان نتایج حاصل از اولین ارزیابی در کشور، غربالگری مردان نابارور از نظر عفونت کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم از ارزش بالایی برخوردار می باشد. به علاوه روش mPCR در مقایسه با آزمون Uniplex PCR سریع تر می باشد و می توان به طور هم زمان این ارگانیسم ها را در نمونه های بالینی ردیابی کرد.