مقاله ردیابی و شناسایی باکتری Wolbachia در زنبور (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۴۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ردیابی و شناسایی باکتری Wolbachia در زنبور (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PI-Wolbachia
مقاله زنبور تریکوگراما
مقاله ژن wsp
مقاله فیلوژنی
مقاله ماده زایی
مقاله کنترل بیولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: هویخنس مارتینوس اریس
جناب آقای / سرکار خانم: زارع رسول
جناب آقای / سرکار خانم: وربارشات پاتریک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باکتری های Wolbachia (a-proteobacteria) هم زیست های درون سلولی هستند که در بافت های تناسلی تعدادی از بندپایان یافت می شوند. القاء بکرماده زایی در زنبورهای تریکوگراما اغلب توسط این باکتری که از طریق سیتوپلاسم تخم منتقل می شود، صورت می گیرد. در این تحقیق، آلودگی به باکتری Wolbachia در ۴۹٫۵، ۳٫۶ و ۲٫۵ درصد از افراد جمعیت های طبیعی زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko که به ترتیب از بابلسر، چمستان و نور (استان مازندران) جمع آوری شده بودند با روش PCR و همسانه سازی ژن wsp مشاهده شد. توالی ژن wsp استرین باکتری مربوط به بابلسر تعیین و با کد FJ441291 و نام wBaT.bra در بانک ژن جهانی (GenBank) به ثبت رسید. بر اساس درخت فیلوژنتیکی استرین های Wolbachia وابسته به زنبور تریکوگراما، هر دو استرین ایرانیwBaT.bra  و Uro3 به یک گروه (Sib) تعلق دارند. با توجه به آلودگی درصد قابل توجهی از جمعیت زنبور T. brassicae بابلسر که گونه غالب در کشور محسوب می شود، مزیت های استفاده از لاین تک جنسی حاصل از این جمعیت در برنامه های کنترل بیولوژیک قابل ارزیابی می باشد.