مقاله ردیابی وفقی اهداف متحرک هوایی بر اساس اطلاعات رنگ با استفاده از الگوریتم صافی ذره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پدافند الکترونیک و سایبری از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: ردیابی وفقی اهداف متحرک هوایی بر اساس اطلاعات رنگ با استفاده از الگوریتم صافی ذره
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنمونه برداری
مقاله فاصله باتاچاریا
مقاله صافی ذره
مقاله صافی کالمن پیشرفته
مقاله هیستوگرام وزن دار شده
مقاله کرنل گوسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبیری عقیل
جناب آقای / سرکار خانم: محزون محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله با استفاده از صافی ذره و بهره گیری از اطلاعات رنگ اهداف، روشی به منظور ردیابی اهداف متحرک هوایی ارائه شده است. تعیین تعداد مراحل بازنمونه برداری در الگوریتم فیلترذره از عوامل مهم تاثیرگذار در مدت زمان پردازش هر فریم می باشد. در مقاله حاضر با تغییر شعاع کرنل گوسی متناسب با ابعاد هدف، این مراحل در هر فریم به صورت وفقی تعیین شده که منجر به کاهش زمان پردازش تا حدود یک پنجم شده است. با تخمین چگالی کرنل، هیستوگرام وزندارشده مولفه های رنگی مدل هدف به دست آمده و با لحاظ نمودن واریانس یک نویز تصادفی در محل حاضر، موقعیت ذرات کاندید در فریم بعد پیشگویی می شوند. همچنین هیستوگرام وزندار شده مولفه های رنگی این ذرات کاندید با همان چگالی کرنل، به عنوان مدل ذرات کاندید با مدل هدف مقایسه شده و توسط فاصله باتاچاریا، ذرات کاندید وزن دار می گردند. الگوریتم بازنمونه برداری با تعداد مراحل وفقی، موقعیت هدف را در فریم بعدی تخمین میزند. سرانجام شعاع کرنل با لبه یابی، بر تغییرات مدل هدف منطبق می شود.