مقاله ردیابی هدف در تصاویر ویدئویی رنگی به کمک فیلتر ذره ای هندسی مبتنی بر مدل تحلیلی شده هیستوگرام رنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – ب مهندسی کامپیوتر از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: ردیابی هدف در تصاویر ویدئویی رنگی به کمک فیلتر ذره ای هندسی مبتنی بر مدل تحلیلی شده هیستوگرام رنگ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکت افاین
مقاله ردیابی تصویر
مقاله فیلتر ذره ای هندسی
مقاله گروه لی
مقاله هیستوگرام رنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی نگین
جناب آقای / سرکار خانم: معلم پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: صباحی محمدفرزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بحث ردیابی یکی از ویژگی های قابل توجه برای توصیف هدف، ویژگی رنگ است. به کمک هیستوگرام رنگ می توان مدل مناسبی برای هدف در نظر گرفت و خطای متغیر اندازه گیری را با فاصله باتاچاریا بین هیستوگرام مرجع و هیستوگرام تصویر داوطلب بیان نمود. مکان هدف با تخمین گر قوی فیلترهای ذره ای تعیین شده و تبدیل افاین دوبعدی هدف به عنوان حالت سیستم لحاظ می شود. در نظر گرفتن ویژگی های هندسی حرکت افاین به صورت گروه افاین باعث می شود نگاشت دوبعدی حرکت شیء هدف به مدل سه بعدی واقعی آن نزدیک تر باشد. تقریب تابع نمونه برداری بهینه فیلتر ذره ای از بسط تیلور تابع باتاچاریا حاصل می شود. نتایج آزمایش ها دقت بالا و مقاومت ردیاب پیشنهادی را در برابر حرکت سریع و پیچیده هدف نسبت به الگوریتم فیلتر ذره ای هندسی سطح خاکستری نشان می دهد.