مقاله ردیابی مولکولی انتروتوکسین های D, C, B, A استافیلوکوکوس اورئوس در سویه های بالینی جدا شده از بیماران سوختگی بیمارستان مطهری تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مجله میکروب شناسی پزشکی ایران از صفحه ۲۰ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: ردیابی مولکولی انتروتوکسین های D, C, B, A استافیلوکوکوس اورئوس در سویه های بالینی جدا شده از بیماران سوختگی بیمارستان مطهری تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PCR
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس
مقاله انتروتوکسین
مقاله زخم سوختگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گادیاری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ستاری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: برومند محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: سپهری سرشت سعید
جناب آقای / سرکار خانم: پورقلی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: