مقاله ردیابی مولکولی استرپتوکوکوس آگالاکتیه و استرپتوکوکوس یوبریس در شیرهای ورم پستانی گاوها در استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی میکروارگانیسم ها از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: ردیابی مولکولی استرپتوکوکوس آگالاکتیه و استرپتوکوکوس یوبریس در شیرهای ورم پستانی گاوها در استان اصفهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوکوکوس آگالاکتیه
مقاله استرپتوکوکوس یوبریس
مقاله شیر ورم پستانی
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممتاز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سیدفروتن محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تکتاز تقی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ورم پستان یکی از شایع ترین و مهم ترین بیماری های گله های گاو شیری است. ورم پستان یک بیماری التهابی غده پستان است که به وسیله عوامل عفونی زیادی ایجاد می شود. استرپتوکوکوس آگالاکتیه و استرپتوکوکوس یوبریس به فراوانی از نمونه های شیر ورم پستانی گاو جدا شده اند.
مواد و روش ها: در کل ۱۲۳ نمونه شیر از گاوان مبتلا به ورم پستان بالینی جمع آوری و بلافاصله به آزمایشگاه انتقال داده شد. شیر این مطالعه، به منظور بررسی میزان شیوع استرپتوکوکوس آگالاکتیه و استرپتوکوکوس یوبریس در شیر گاوان مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های صنعتی اطراف اصفهان، انجام شد های ورم پستانی به وسیله آزمایش ورم پستان کالیفرنیایی تایید و همه نمونه ها با استفاده از آزمایش های میکروبی و بیوشیمیایی آزمایش شدند. در نهایت همه ۱۲۳ نمونه با واکنش زنجیره ای پلیمراز دوباره ارزیابی شدند.
نتایج: نتایج روش کشت نشان داد که باکتری های استرپتوکوکوس آگالاکتیه و استرپتوکوکوس یوبریس به ترتیب در ۱۳ و ۷٫۳۱ درصد از نمونه های شیر، تشخیص داده شدند. واکنش زنجیره ای پلیمراز نشان داد که باکتری های استرپتوکوکوس آگالاکتیه و استرپتوکوکوس یوبریس به ترتیب در ۱۹٫۵۱ و ۱۰٫۵۶ درصد از نمونه های شیر تشخیص داده شدند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد، واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تشخیص دو باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه و استرپتوکوکوس یوبریس از دقت بالایی برخوردار است. ما استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز را برای کنترل کیفیت میکروبی نمونه های شیر، پیشنهاد می کنیم.