مقاله ردیابی مقایسه ای سالمونلا در نمونه های جوجه کباب جمع آوری شده از سطح تهران با سه روش مولکولی، کشت و الایزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۶۲ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ردیابی مقایسه ای سالمونلا در نمونه های جوجه کباب جمع آوری شده از سطح تهران با سه روش مولکولی، کشت و الایزا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا
مقاله الایزا
مقاله واکنش زنجیره ای پلی مراز
مقاله invA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سبکبار آذر
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری امیر
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سالمونلا یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده مسمومیت های غذایی در انسان است. استفاده از روش های استاندارد کشت برای تشخیص و جداسازی سالمونلا و نیز ارزیابی خصوصیات باکتری از طریق آزمون های بیوشیمیایی و سرولوژی به صرف ۴ تا ۷ روز زمان، دقت و مهارت کاربر و کیفیت محیط های کشت نیازمند است. این مطالعه با هدف ارزیابی روش مولکولی PCR برای ردیابی سریع سالمونلا در نمونه های گوشت جوجه کباب و مقایسه کیفیت آن با دو روش الایزا و کشت استاندارد انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی–توصیفی بر روی ۶۰ نمونه جوجه کباب جمع آوری شده از فروشگاه های سطح شهر تهران انجام شد. فراوانی سالمونلا در این نمونه ها با استفاده از سه روش میکروبیولوژی (کشت و آزمون های بیوشیمیایی)، الایزا (کیت TECRA، SAL-VIA 96) تکثیر ژن invA) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دقت، حساسیت و ویژگی سه روش با یکدیگر مقایسه گردید.
یافته ها: از مجموع نمونه های مورد بررسی فراوانی سالمونلا بر اساس سه روش کشت، الایزا و PCR به ترتیب ۵۵%، ۴۷% و ۶۵% بود. نتایج نشان داد که با استفاده از روش PCR و پرایمرهای invA تنها با یک مرحله غنی سازی اولیه ۲۰ ساعته در محیط BPW می توان در مدت ۲۴ تا ۳۰ ساعت با حساسیت و ویژگی ۱۰۰% وجود سالمونلا را در نمونه غذایی مشخص نمود.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که تکنیک PCR کفایت و حساسیت لازم به منظور پایش سریع سالمونلا را دارد. از این رو استفاده از این روش برای ارزیابی وجود سالمونلا در مواد غذایی پیشنهاد می گردد