سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شفاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی
فریبرز مسعودی – دکتری ژئوشیمی، دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
مهرداد بهزادی – دکتری زمین شناسی اقتصادی، استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید ب

چکیده:

سازند کرج در بخش وسیعی از منطقه کن برونزد دارد. بر اساس بررسی های صحرایی و مطالعات پتروگرافی، مجموعه ای از سنگ های آذرآواری، رسوبی و آذرین در منطقه کن وجود دارد. برخی نمونه ها، ویژگی های بافتی مشابه سنگ های آذرین دارند و در مقطع نازک، یک سنگ آتشفشانی نامیده می شوند، لیکن در ویژگی های ساختی، مشابه سنگ های رسوبی هستند و در مواردی، حضور ساختارهای رسوبی مانند لایه بندی های نازک، لایه بندی متقاطع و اولیستولیت در آنها، نشانگر تشکیل این سنگ ها در محیط زیر آبی است. درحقیقت، سازند کرج از نظر لیتولوِژی، ناهمگن بوده و در نقاط مختلف، ترکیب و شرایط تشکیل آن متفاوت است. لذا به منظور سهولت مطالعه، با استفاده از رده بندی ژنتیکی و با توجه به تغییرات بافت و ساخت، سن گهای آتشفشانی منطقه به دو گروه کلی نفوذی ها و نهشت ههای رسوبی ولکانوژنیک تقسیم شدند. این سنگ ها لایه بندی داشته و با واحدهای رسوبی به صورت بین لایه ای قرار دارند.