سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا حرف شنو – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست
سیدمحمدباقر نبوی – دانشیار دانشگاه علوم فنونی دریایی خرمشهر
لیلا ابراهیمی قوام آبادی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

این تحقیق درمحدوده زمانی زمستان ۱۳۹۰ تا تابستان ۹۱ بمنظور تعیین شاخص کیفیت آب تالاب مصنوعی که دربخش شمالغرب شهرخرمشهر و به موازات جاده اصلی اهواز – خرمشهر قرار دارد با استفاده ازشاخص nsfwqi انجام گردید این تالاب از زه آبهای کشاورزی شرکت های نیشکر به نام واحدهای میرزاکوچک خان و امیرکبیر که درمحدوده غرب رودخانه کارون واقع هستند تشکیل شده است مساحت تالاب حدودا۱۲۰۰۰ هکتار می باشد این تالاب درتقسیم بندی اکوسیستم های آبی جزء اکوسیستمهای لب شور و شورقرار دارد و باتوجه به نزدیکی آن به تالاب بین المللی شادگان پذیرای تعدادبیشماری از پرندگان آبزی و کنار ابزی می باشد نمونه برداری از۱۴ایسگتاه با استفاده ازروشهای استاندارد متد صورت پذیرفت بهمین منظور پارامترهای اکسیژن محلول فکار کلیفرم نیترات، فسفات دما و کدورت ، کل موادجامد محلول BOD ٍ pH اندازه گیری گردید.