سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عادل آذر – استاددانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدمسلم سیدمیرزایی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

امروزه سازمانها برای عبورازبحرانهای اقتصادی و یاسرامدی دربازار اقدام به پیاده سازی استراتژیهای گوناگون نموده اند یکی از استراتژی هایی که امروزه مورد تقاضا بسیاری ازسازمان ها می باشد مدیریت ارتباط با مشتری CRM است پژوهشی دراین زمینه برای شناسایی واولویت بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری درایران با تمرکز روی سازمان های ارایه دهنده و طراح این نرم افزار صورت گرفته است و انگاه با نتایج با FUZZY AHP استخراج گردیده اند مولفان این مقاله تصمیم گرفتند باتوجه به مطالعات صورت گرفته و همچنین جستجوی سازمانهایی که این استراتژی را درسازمان خود پیاده نموده اند رویکرد پژوهش را تغییر داده و فاکتورهای ریسک موجود را با نظر سنجی از مدیران پژوهش سازمان های استفاده کننده از این استراتژی اولویت بندی نمایند دراین تحقیق بانظر سنجی از۳۵ نفرازمدیران پروژه cRM درسازمان ها الویت عوامل تعیین گردیده است الویت های استخراج شده دراین مقاله نسبت به اولویت های استخراج شده درپژوهش انجام گرفته درسال ۸۷ تفاوت قابل توجهی دارد.