مقاله رخش یا دخش؟ (بررسی صورت نگاشت یک لغت در نسخه های شاهنامه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: رخش یا دخش؟ (بررسی صورت نگاشت یک لغت در نسخه های شاهنامه)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رخش
مقاله دخش
مقاله شاهنامه
مقاله تصحیح
مقاله واژه شناسی
مقاله فرهنگ جهانگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آیدنلو سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله کوشش شده است تا مبتنی بر رویکردی تحلیلی- مقایسه ای اختلاف صورت نگاشته های دو واژه «رخش» و «دخش»در فعل مرکب «رخش/ دخش کردن به معنای «تیره و سیاه کردن» در چهار بیت شاهنامه فردوسی واکاوی، مقایسه و شرح شود. بنابراین، در مسیر شرح و پردازش مباحث نوشتار، به بررسی جایگاه صرفی و معنایی این واژگان، در چارچوب رویکرد مقایسه ای به نسخه های مورد بررسی شاهنامه پرداخته ایم. نتایج پژوهش از جمله گویای آن است که «رخش» و «رخش کردن» در فرهنگ ها و متون فارسی به معنای «سیاه و تیره کردن» دیده نمی شود و اشتقاق واژه نیز دقیقا متضاد این معناست، اما ریشه شناسی های پیشنهاد شده برای «دخش» معنای «سیاهی» را برای آن تایید می کند.