سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شبنم نام یار – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زمین شناسی، تبریز ،ایران- سازمان زمین شناسی
رحیم مهاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زمین شناسی، تبریز ،ایران
محمد فریدی – سازمان زمین شناسی شمال باختری کشور،مرکز تبریز
فرزین قلیزارگان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زمین شناسی، تبریز ،ایران

چکیده:

در بخش غربی زون ساختاری ایران میانی رسوبات کرتاسه از تناوب شیل، ماسه سنگ وکنگلومرا تشکیل شده اند. در منطقه شمال شرق تبریز مرز زیرین نهشته های کرتاسه برونزد ندارد و مرز بالای آن با رسوبات پالئوسن به صورت تدریجی پوشیده شده است. آنالیز رخساره های آواری این توالی منجر به شناسایی ٣ گروه رخساره سنگی دانه درشت Gmm, Gcm, Gmg دانه متوسط Sh, Sr و دانه ریز F1 شده است. همچنین براساس مطالعات سیستماتیک ایکنولوژی ۵ اثرجنس Thalassinoides, Zoophycos, Helminthoida, Ophiomorpha, Paleodictyon شناسایی شده اند که بیانگرحضور اثررخسارخ Nereites در این توالی است. تلفیق یافته های حاصل از آنالیز رخساره های آواری و مطالعات ایکنولوژی منجر به تعیین سه دسته رخساره رسوبی شیب قاره، کانال های عمیق دریایی و دریای عیمیق شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد رسوبگذاری توالی کرتاسه بالایی در شمال شرق تبریز در یک محیط دریای عمیق و تحت تأثیر جریان های توربیدایتی صورت گرفته است.