سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدهاشم حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
محمدعلی کاوسی – دکتری سنگ شناسی رسوبی و چینه نگاری سکانسی از دانشگاه تربیت معلم تهران
فرج اله فیاضی – دکتری رسوب و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

در این مطالعه گروه بنگستان سازندهای کژدمی ، سروک و ایلام در چاههای توسن ۲ و گودرزین ۱ در خلیج فارس از جنوب شرق کمربند چین خورده رورانده ی زاگرس مورد مطالعه قرارگرفته است مطالعاتدقیق صحرایی میکروسکوپی و لاگهای چاه شامل نمودارهای اشعه گاما صوتی و نوترون به شناسایی ۸ رخساره رسوبی انجامیده است تغییرات عمودی رخساره ها براساس قانون والتر محیط های رسوبی حوضه ژرف بخش زیرین شیب دامنه، بخش بالایی شیب دامنه و حاشیه شلف را در قالب کمربند رخساره ای دریای ژرف شیب دامنه و حاشیه شلف / سد کربناته معرفی نموده است تغییرات عمودی و جانبی این رخساره ها نحوه ی تکامل آنها ارتباط کمربندهای رخساره ای و قیاس با مطالعات قبلی نشان از تبدیل رمپ کربناته در طی البین به شلف حاشیه دار در طی سنوماتین تا سانتونین دارد.