سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی، گروه زمین شناسی
سیدمحمود حسینی نژاد – عضو هیئت علمی (استاد یار)، گروه زمین شناسی، دانشگاه دامغان
حسین مصدق – عضو هیئت علمی (استاد یار)، گروه زمین شناسی، دانشگاه دامغان

چکیده:

میدان خشت در استان فارس، در ٢۵ کیلومتری شهرستان کازرون و در شرق گسل کازرون درناحیه فارس ساحلی قرار دارد. ساختار خشت روند شمال غرب-جنوب شرق با طولی در حدود ١٠کیلومتر و پهنای ۴ کیلومتر را داراست. سازند جهرم و آسماری در چاه شماره ٢ میدان نفتی خشتبا ضخامت ١٩٩ متر شامل سنگ آهک، آهک دولومیتی، دولومیت و میا نلایه های انیدریت می باشد.پس از مطالعه ٢٣٩ مقطع نازک حاصل از مغز ههای حفاری و بررسی مشخصات بافتی آن ها ١۵میکروفاسیس شناسایی شد که به طور کلی در ٣ محیط رمپ داخلی ،(Inner Ramp)رمپ میانیMid Ramp)و رمپ خارجیOuter Ramp) قرار می گیرند. بررسی رخساره های این سازند هانشان دهنده نهشت رسوبات در یک رمپ تک شیب(Homoclinal Ramp می باشد.