سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یعقوب نصیری – کارشناس ارشد رسوب شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرضا موسوی حرمی – دکترای سنگ شناسی رسوبی و زمین شناسی نفت از دانشگاه آیوا، عضو هیئت علمی
اسداله محبوبی – دکترای رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه تربیت معلم، عضو هیئت عل
بیژن یوسفی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت معلم، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

در این مطالعه سازند امیران در برشهای پیرشمسالدین و نمونه مورد بررسی قرار گرفت است. براساس مطالعات پتروگرافی، ۹ میکروفاسیس آهکی در ۳ کمربند رخسارهای دریای باز، سد و لاگون شناسایی شدکه در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ تهنشین شدهاند. رسوبات آواری سازند امیران شامل شیل، گلسنگ،کالک لیتایت، لیتیک گری وکی، چرت آرنایت، کنگلومرای درون سازندی و ارتو میکروکنگلومرا است که بصورت نهشته های توربیدیتی در محیط شیب و پهن ههای کف اقیانوس، مخرو طهای زیردریایی را برجای گذاشته است.