سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان رضایی – دانشگاه هرمزگان ، گروه زمین شناسی

چکیده:

از نهشته های آواری کرتاسه پیشین در شمال کرمان، دو برش در مناطق بیدو و فیض آباد به ترتیب با ضخامت ۶۲ و ۲۹ متر مورد مطالعه قرار گرفتند. این نهشته ها در دو برش مذکور، با مرزی از نوع ناپیوستگی فرسایشی بر روی گروه بیدو (ژوراسیک میانی پسین) واقع می شوند. در برش فیض آباد، نهشته های کربناته کرتاسه پیشین (بارمین آپتین) با مرزی از نوع ناپیوستگی فرسایشی بر روی نهشته های آواری کرتاسه پیشین (هاوترین بارمین) قرار می گیرند. البته، در برش بیدو هیچ واحد چینه نگاری جوانتری روی آنها دیده نمی شود. نهشته های مورد بحث شامل رخساره کنگلومرایی و تناوب رخساره های ماسه سنگی (لیت آرنیت) و گل سنگ / شیلی با رنگ قرمز تا ارغوانی در لایه هایی با ضخامت متوسط تا زیاد و تغییرات جانبی مشهود هستند. ساختهای فلسی، لایه بندی متقاطع، لامینه بندی، مرزهای فرسایشی، دانه بندی به سوی بالا ریز شونده از ویژگیهای مهم دو رخساره کنگلومرایی و ماسه سنگی در روی زمین می باشند. ماسه سنگها از نظر بافتی، جورشدگی ضعیف و رسیدگی نابالغ دارند. اختصاصات ماکروسکوپی و میکروسکوپی این سه رخساره بیانگر آنند که رخساره کنگلومرایی در یک رودخانه بریده بریده و تناوب رخساره های ماسه سنگی و گل سنگ / شیلی در یک رودخانه مئاندری با پیچش متوسط بجای گذاشته شده اند. به عبارت دیگر، در زمان تشکیل نهشته های مورد مطالعه، شرایط قاره ای بر محیط حاکم بوده است.