سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد صفائی – کارشناس ارشد زمین شناسی
ناصر ارزانی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
عزت حیدری – دکتری رسوب شناسی

چکیده:

باوقوع انقراض پرمین تریاس درپی تغییرات به وجود آمده درتنوع موجودات زنده و ژئوشیمی آب اقیانوسها شکل و نحوه تشکیل پلاتفرمهای کربناته دستخوش تغییر شد و رخساره های منحصربفردی دراین مدت نهشته شد مقطع شهرضا یکی ازمقاطعی است که این شواهد را بدونوقفه دررسوبگذاری خود ثبت کرده است دراین مقطع با مطالعات صورت گرفته مجموع ۱۳ رخساره رسوبی شناسایی شد که متعلق به محیطهای دورازساحل انتقالیدورازساحل و نزدیک به ساحل می باشد این مطالعه نشان میدهد که رسوبات دراین زمان دریک پلاتفرم گسترده با شیب کم و بدون ورود ذرات آواری نهشته شده اند که دستخوش طوفانهای دوره ای قرارمی گرفته است.