سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان رضایی – دانشگاه هرمزگان، گروه زمین شناسی

چکیده:

از نهشته های کربناته کرتاسه پیشین (بارمین آپیتن) رخنمون یافته در شمال باختری راور ونزدیکی روستای فیض آباد، برشی به ضخامت ۳۳۵ متر مورد مطالعه قرار گرفت. در این برش آنها با مرزی از نوع ناپیوستگی فرسایشی بر روی نهشته های آواری کرتاسه پیشین (هاوترین بارمین) واقع شده و هیچ واحد چینه نگاری جوانتری بر روی آنها وجود ندارد. نهشته های مورد مطالعه با یک لایه نازک کنگلومرای قاعده ای شروع شده و شامل لایه های با ستبرای نازک تا توده ای سنگ آهک خاکستری روشن تا تیره، حاوی انواع خرده های فسیلی، آثار آشفتگی زیستی، ترکهای گلی و … هستند در شروع توالی، مقدار بسیار ناچیزی گل سنگ/شیل در تناوب با لایه های آهکی دیده می شود. بررسیهای آزمایشگاهی بر روی نمونه های برداشت شده، حاکی از وجود ۴ گروه رخساره میکروسکوپی در سنگهای آهکی است: الف) گروه ۱ شامل: گل سنگ آهکی دولومیتی ماسه ای، گل سنگ آهکی با فابریک فسترال و بانداستون استروماتولیتی . ب) گروه ۲ متشکل از : گرین استون اینتراکلاستی پلوییدی، پکستون اینتراکلاستی پلوییدی، گل سنگ آهکی با آشفتگی زیستی، وکستون بیوکلاستی پلوییدی با آشفتگی زیستی، پکستون بیوکلاستی پلوییدی و پکستون اینتراکلاستی بیوکلاستی، ج) گروه ۳ شامل: گرین استون بیوکلاستی، گرین استون بیوکلاستی اینترکلاستی و گرین استون اووییدی اینتراکلاستی و د) گروه ۴ متشکل از: وکستون بیوکلاستی. این چهار گروه به ترتیب معرف پهنه کشندی، لاگون، سد کربناته بیوکلاستی و دریای باز هستند. شواهد ماکروسکوپی و میکروسکوپی حاکی از آنند که این نهشته ها در یک پلاتفرم رمپی کربناته بجای گذاشته شده اند. در نهشته های کربناته کرتاسه پیشین شمال باختری راور، دو چرخه رسوبی از نوع سوم متعلق به فرا چرخه هایLZB- 2 , LZB –۱ شناسایی گردیده است.