سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک اصلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
سعید علیرضایی – دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل اشرف پور – مشاورزمین شناسی و اکتشاف معدن
محمدهاشم امامی –

چکیده:

رخداد کانه زائی طلای باروت اغاجی در۹۰کیلومتری غرب زنجان قراردارد کانی سازی شامل رگه های کوارتز دربردارنده کانیهای سولفیدی و طلا است که گرانیت و آمفیبولیت را قطع کرده و منجر به دگرسانی سیلیسی درآنها شده است پیریت کانی سولفیدی اصلی است و با مقادیر کمی کالکوپیریت هماتیت و گوتیت همراهی می شود دگرسانی مرتبط با کانی سازی درکمرسنگ ها محدود به دگرسانی سیلیسی است که تا فاصله کمی ازرگه ها گسترش دارد نوعی دگرسانی رسی با شدت و گسترش محدود درسنگهای میزبان گرانیتی رخ داده است که به نظر می رسد منشا سوپرژن دارد دراین مطالعه تعداد ۶۱نمونه به روش ICP-OES & MS برای انالیز عناصر اصلی عناصر نادر خاکی و کمیاب مورد سنجش قرارگرفته است نتایج حاصل از مطالعات ژئوشیمیایی نشان میدهد که عناصر نقره طلا بیسموت تلوریم ارسنیک مولیبدن سلنیوم مس آهن منگنز سرب کادمیم و روی نسبت به میانگین پوسته ای دارای غنی شدگی نسبتا ضعیفی درسنگهای محدوده هستند مقدار طلا نقره مولیبدن آرسنیک سرب و روی تا ۱۰ برابر و آنتیموان تا۱۰۰ برابر نسبت به فراوانی این عناصر درگرانیتوئیدها غنی شده است.