مقاله رحمت الهی و رزق بندگان در هستی شناسی قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات قرآنی (فدک، فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی) از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: رحمت الهی و رزق بندگان در هستی شناسی قرآن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله رحمت عام
مقاله رحمت خاص
مقاله رزق
مقاله وجوب
مقاله شمول
مقاله مخلوقات
مقاله خداوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورطولمی منیرالسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سعه رحمت و افاضه نعمت از مقتضیات مقام الوهیت و ار لوارم صفت ربوبیت است. آموزه های مسلم قرآن کریم دو قسم رحمت عام و خاص را برای خداوند بیان می کند. رحمت خاص یا رحمت رحیمیه به مومنینی اختصاص دارد که قابلیت های خاص را از خود نشان داده اند و خداوند آن را بر خویش واجب کرده است. اما رحمت عام یا رحمت رحمانیه خداوند بدون انقطاع ،استثنا و بدون لحاظ هر گونه قابلیت، بلکه با عنایت و امتنان، تمام مخلوفات را شامل می شود. اما بهره مخلوقات از آن یکسان نیست. قرآن به موجب وجوب رحمت خاص خداوند و شمول رحمت عام او، رزق مخلوقات و نیز قبض و بسط آن را نیز بر عهده خدواند می داند و در عین حال نقش تلاش و تدبیر انسان ها در ضمن قانون عمومی ابتلا و امتحان در مسیر کمالشان تاکید دارد. اما در نهایت، بهره مندی هر کسی طبق طرحی است که خداوند به اقتضای حکمت بالغه اش و برای او در سرای امتحان مناسب دیده است.