سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عزیزالله کرد – دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
صابر ساعتی – دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی پایان – دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

یکی از مشکلترین وظایف در آنالیز تصمیم گیری چند معیاره مشخص کردن وزن های معیارهاست بطوریکه همه گزینه ها بتوانند بر پایه عملکرد جمعی معیارها مقایسه شوند. یکی از روش های تعین وزن معیارها، فاصله نسبی است که دراین روش ، فاصله نسبی هر گزینه تا گزینه ایده آل و گزینه آنتی ایده آل محاسبه می گردد. در این حالت، کمترین فاصله با ایده آل معادل بیشترین فاصله با آنتی ایده آل است ولی در روش فاصله نسبی مساله غیر خطی و ممکن است با اعمال کنترلوزن نشدنی شود به همین علت در این مقاله روش فاصله از ابرصفحه ایده آل وآنتی ایده آل را پیشنهاد می دهیم که مساله خطی و شدنی است و با توجه به معیارهای مطلوب ونا مطلوب رتبه بندی بهتری از روش فاصله نسبی می دهد.