سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیما ترشیزی – دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، عضو باشگاه پژو
رضا شاهوردی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمد ادبی تبارفیروزجا –

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها ( ) تکنیکی جهت محاسبه کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده می باشد . به دلیل آزادی بیش از اندازه وزن ها در بدست آوردن کارایی نسبی با این تکنیک، همواره مدیر سعی در کنترل وزن ها دارد تا ازاین طریق بتواند نظرات خود را درباره اهمیت شاخص ها اعمال نماید. یکی از مشکلاتی که در مسائل عملی با آن مواجه هستیم این است که بسیاری از کارا ارزیابی میشوند، بنابراین از لحاظ تئوری نمیتوان تمایزی بین عملکرد آنها قائل شد. لذا برای افزایشقدرت تمایز و ساختن وزن های واقعیتر، در این مقاله روش جدیدی را برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده ارائه می -نماییم. در واقع روش رتبه بندی کارایی- متقاطع را به وسیله یک مدل جدید توسعه دادهایم . مدل جدید را، مدل خنثی در حضور کرانهای قطعی وزن مینامیم.