سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

راضیه ولاشجردی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و بلوچستان
منیر یاری – کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری بخش عمده ای از تجارت بین المللی را به خود اختصاص داده است، واین صنعت با اتکا به سرمایه های اولیه (جاذبه های توریستی) وبرنامه ریزی اصولی و واقع بینانه می تواند به یک منبع عظیمی از تولید و درآمد در سطوح ملی وناحیه ای تبدیل شود. و نیز ازآنجا که منظور گردشگران از سفر به یک منطقه گردشگری، بهره مندی و بازدید از جاذبه های آن منطقه است از این رو اهمیت مطالعه جاذبههای گردشگری در کنار سایر کالاها و خدمات این صنعت از ضروریات است. از آنجا که شناخت رابطه بین انواع جاذبه های مختلف ، درک سلسله مراتبی از قدرت جذب وکشش جاذبه ها یکی از مهمترین مراحل توسعه کانونها ومقاصد گردشگری است ، تحقیق حاضر نیز با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف مطالعه ورتبه بندی نواحی گردشگری استان سیستان وبلوچستان بر اساس ۳عامل (جاذبه های فرهنگی، طبیعی وانسان ساخت) توسط تکنیک چند معیارهTOPSIS صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده رتبه اول ناحیه گردشگری نیلگوندر میان سایر نواحی هفت گانه گردشگری استان است. با درنظر داشتن رتبه حاصله، برنامه ریزی نظام مند، علمی ومنطقی جهت دست یابی به توسعه وپیشرفت منطقه اجتناب ناپذیر می نماید