سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید حسین جلالی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

راه اندازی کسب و کار بر حسب پیش زمینه های تحصیلی یکی از جذابترین گزینه های مطرح برای فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد. رقابت ناپذیری مهترین چالش کارآفرینان دانشگاهی در مراحل استقرار و تثبیت کسب و کار است. برپایی نظام تجارت الکترونیک برای هدایت کسب و کار و ارتقای توان رقابتی یکی از اثر بخش ترین استراتژی هایی است که باید از سوی کارآفرین دانشگاهی، به ویژه در مراحل آغازین راه اندازی کسب و کار مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور، پژوهش حاضر می کوشد تا با معرفی و رتبه بندی موانع بکارگیری نظام تجارت الکترونیک، تبیین دقیقی از وضعیت بکارگیری تجارتالکترونیک در کسب و کارهایی راه اندازی شده توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم آورد. جامعه ای آماری پژوهش در برگیرنده ۴۹ نمونه کسب و کار با حداقل ۲ سال سابقه ی فعالیت موفق است که توسط فارغ التحصیلان رشته های گوناگون دانشگاه علامه طباطبایی راه اندازی شده اند. یافته ها نشان می دهد، ناهماهنگی میان خدمات عرضه شده کسب و کار و تجارت الکترونیک، ناآگاهی نسبت به مزایای حاصل از بکارگیری آن و عدم یکپارچگی ساختار کسب و کار با نظام تجارت الکترونیک، مهمترین عوامل بازدارنده ی کارآفرینان دانشگاهی رد جهت بهره برداری از نظام تجارت الکترونیک می باشند.