سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد هاشمی نژاد – دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
بابک ابراهیمی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن صیقلی – دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
محمدحسین کیانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبان هستند، پیامدهای مخرب فساد از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است. فساد اداری دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است در عرصه اقتصاد فساد دارای پیامدهای نامطلوبی بر روی سطح سرمایه گذاری، توزیع درآمدها و شاخص فقر است و در عرصه سیاسی نیز مشروعیت حاکمیت را کمرنگ می نماید. اساسی ترین سیاست های مبارزه با فساد شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه های جمعی، تمرکز زادایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که میتواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این پژوهش یک مطالعه میدانی ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با تعدادی از خبرگان، پارامترهای موثر بر اختلاس در کشور را شناسایی نموده و سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده از ۱۱۷ پرسشنامه، به اولویت بندی این پارامترها می پردازیم. سپس تاثیر تقلب و سوءاستفاده مالی را در بازار سرمایه مورد بررسی قرار داده و در نهایت نیز، بر اساس نتایج حاصله، به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی برای جلوگیری از بروز مواردی این چنینی پرداخته شد.