سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
محمودرضا دلاور – قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی دانشگاه تهران
بهزاد مشیری – استاد دانشگاه تهران
سعید قوام پور – استادیار دانشگاه کارقزوین

چکیده:

دراین تحقیق با تکیه برنظرات افرادکارشناس و خبره و با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره مکانی به کمک سیستمهای اطلاعات مکانی روشی مناسب و کارآمد جهت رتبه بندی مخازن ذخیره سازی زیرزمینی موجود گاز طبیعی ارایه شده است روش پیشنهادی برمبنای تکنیک رتبه بندی براساس تشابه به ایده آل و مجموع وزین و رده بندی شده بوده و مهمترین معیارهای ممکن یعنی خصوصیات مخزن فاصله از مراکز ثقل مصرف فاصله از مراکز تولید فاصله از شبکه راه های کشور ودمای مناطق اطراف مخزن به منظور ارزیابی کامل گزینه ها درآن درنظر گرفته شده اند و برای ارزیابی نتایجتحقیق پاسخ روشهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند و مطابق با ارزیابی چندین کارشناس از پاسخ های بدست آمده رتبه بندی میان مخازن مختلف صورت پذیرفته است.