سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید عابد –
هیوا صمدیان –
سعید سعیدا اردکانی –

چکیده:

در حوزه داده کاوی، رتبه بندی و انتخاب قواعد از اهمیت ویژه ای برخوردار است برای رتبه بندی قواعد انجمنی به طور سنتی از دو معیار اطمینان و پشتیبان استفاده می شده است اما در برخی حوزه های کاربردی لازم است معیارهای دیگری نیز در رتبه بندی قواعد دخیل می شود با افزایش تعداد معیارها، استفاده از یک روش تصمیم گیری چند معیاره ضرورت پیدا می کند. در این مقاله یک رویکرد رتبه بندی بر مبنای AHP به عنوان روشی قابل دفاع به منظور اندازه گیری اثر بخشی قواعد انجمنی برای معیارهای چندگانه ارائه می گردد.