سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

فاطمه جمشیدی باندری –

چکیده:

ادامه حیات سازمان ها دردنیای رقابتی امروز مستلزم استفاده ازدانش و ابزار مدیریتی و فنی مناسب بوده و بدون تجهیز به آنها نمی توان بقایی برای سازمان متصور بود صنعت خودرو یکی از صنایع مهمی است که به لحاظ اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار میب اشد رشد این صنعت دردهه های اخیر چه درسط حجهانی و چه درایران خود معرف این واقعیت می باشد رقابت نیز یکی از شاخصهای اصلی این صنعت بوده که چالش های خاص خود را برای بازیگران این صنعت به ارمغان داشته است لذا شرکت های خودروسازی و بنگاه های وابسته به آنها درپی یافتن راهکارهایی به منظور داشتن راندمان بالا کیفیت بهتر و توانمندی برتر درارایه محصولات متنوع تر و با هزینه کمتر میباشند از بین راهکارهای رایج بهبود مدیریت زنجیره تامین به لحاظ نقش کلیدی آن درصدر اولویت های این گونه شرکت ها می باشد از انگیزه های لازم برای توجه به مفهوم چابکی می توان به ضرورت پاسخگویی بهتر به نیازهای مشتریان شرای طمتغیر بازار و آشفتگی فزاینده محیطی اشاره نمود شرکت ها نیز به منظور افزایش رقابت پذیری کسب و کاری متغیر می بایست با مشتریان و تامین کنندگان خود متحد شوند تا نه تنها عملیات را به صورتی ساده و موثر انام شدهند که همچنین به منظور دستیابی به سطحی از چابکی که به تنهایی قادر به دستیابی به آن نیستند همکاری کنند.