سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن پرویزی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهدی مرادی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع و کارشناس فنی صنایع نساجی، دانشگاه آزا اسلا

چکیده:

FMEAیک سری فعالیت سیستماتیک است با قصد شناسایی و ارزیابی خرابی های بالقوه که در طراحی سیستم، محصول و فرآیند وجود دارند و برآورد اثرات حاصل از وقوع هر یک از عوامل فوق. خرابی کناره پارچه در هنگام پارچه بافی یکی از عمده عیوب وارده به پارچه می باشد هدف از این مقاله شناسایی و رتبه بندی دلایل خرابی کناره پارچه، در هنگام بافت پارچه در صنعت نساجی می باشدیکی از ایراداتی که به روش FMEA در جهت محاسبه عدد RPN وارد شده است این است که میزان اهمیت نسبی شاخص های D,S,O, ثابت در نظر گرفته می شوند بنا براین جهت رفع این مشکل در این مقاله از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد .نتایج این تحقیق تشخیص و رتبه بندی خطاها در صنعت پارچه بافی را با ترکیب روش FMEA,FAHP نشان می دهد. نتایج این روش حاکی از برتری روش مذکور بر روش FMEA کلاسیک می باشد.