سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد همتی – استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران
سعیده عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران

چکیده:

در ارزیابی عملکرد سازمان ها و نهادها، یکی از مهم ترین اهداف، رتبه بندی واحدها بر اساس میزان اهمیت می باشد. باتوجه به این که روش های رایج ارزیابی واحدهای تصمیم گیری در تحلیل پوششی داده ها ممکن است به چندین واحد کاراختم گردد، همواره انتخاب بهترین واحد از بین تمام واحدها، یکی از مشکلات اصلی در تحلیل پوششی داده هاست.روش های متعددی برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده ارائه شده است. در این مقاله، یکی از روش های اخیر به ناموزن مشترک با جزییات مورد بررسی قرار گرفته و دو روش وزن مشترک و تاپسیس بر روی دادههای واقعی مربوط به ۱۷بانک در استان سمنان بررسی شده که علاوه بر دست یابی به رتبهبندی کامل در هر دو روش، مقایسهای نیز بین این دوروش صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که روش وزن مشترک رتبه بندی بهتری ایجاد می کند.