سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود نورایی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
محمدحسن عزیزخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

امروزه تمامی مدیران در همه سازمان ها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود برای توسعه و پایداری در عرصه رقابتی هستند، لذا در این پژوهش، شاخص های کارت امتیازی متوازن (مالی، مشتری، فرآیند داخلی، رشد و یادگیری) بر اساس میزان اهمیتشان در سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان رتبه بندی شده اند. روش پژوهش: پژوهش حاصر از نوع پیمایشی و کاربردی است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه اسناد مالی صورت گرفته است. این پژوهش به صورت مقطعی بوده که در سال ۱۳۹۰ در سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان صورت گرفته است. جامعه آماری نیز ۱٫ روسا و معاونین و مسئولین واحدها و کارشناسان شعبه تأمین اجتماعی و ۲٫ بیمه شدگان سازمان می باشند.