سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا افشان – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
تقی طبرسا – دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
علی دریجانی – استادیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب

چکیده:

تعیین و اولویت بندی زیرشاخص های مواد و محصول در خصوص انتخاب مطلوب ترین محل برای احداث واحدهای تولید مبلمان چوبی در کشور، هدف این مطالعه می باشد.برای این منظور پس از مطالعات اولیه و مصاحبه با تعدادی از صاحبان صنایع مبلمان وکارشناسان مرتبط با این صنعت، ۱۷ زیر شاخص مواد و محصول تاثیرگذار بر مکان یابی صنایع مبلمان شناسایی شدند. درجه اهمیت زیر شاخص ها پس از اخذ نظرات کارشناسان خبره بوسیله پرسشنامه، با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) در محیط نرم افزار اکسپرت چویس تعیین شد. نتایج نشان می دهد که در بین شاخص های اصلی مواد اولیه، کیفیت و استاندارد مواد اولیه، در قسمت زیرشاخص های اصلی محصول نهایی، عرضه محصول و در قسمت زیرشاخص های دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به مواد اولیه داخل استان به ترتیب با ارزش وزنی ۳۸۰/۰ ، ۵۱۸/۰ و ۸۷۵/۰ دارای بالاترین اولویت ها می باشند