سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم ابوالقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران
روزبه قوسی – عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
روناک یاریان – کارشناس استانداردهای HSE گروه خودرو سازی سایپا
کوروش محمودی – مسئول بهداشت صنعتی گروه خودرو سازی سایپا

چکیده:

به دنبال پیشرفت صنعتی و ورود ماشین آلات به عرصه ی زندگی افراد و پررنگ تر شدن نقش تجهیزات ودستگاه ها درفرایندهای کاری و درعین حالافزایش تعامل انسان ها با اجزای محیطهای صنعتی سازمان ها با چالشهای جدید و مستمری دررابطه با موضوعات سلامت ایمنی و بهداشت مواجه شده اند که ازجمله آنها میتوان به چالش آلودگیهای محیطی کارونیز زیانهای ناشی ازآن بخصوص درسالنهای تولیدی به عنوان بخش مهمی ازشرایط ناایمن کاراشاره نمود باتوجه به این نکات دراین مقاله به رتبه بندی سالنهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا براساس معیارهای آلودگی فیزیکی صوتی و با رویکرد داده کاوی پرداخته شده است درابتدا داده های حاصل ازسنجش و ارزیابی پارامترهای بهداشت حرفه ای درشرکت سایپا مورد ارزیابی قرارگرفته و درنهایت با بهرهگیری ازتکنیک خوشه بندی سالنهای مرتبط رتبه بندی شده اند.