سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر محمودیان – دانشگاه سمنان
مصطفی جزائری –

چکیده:

درمحاسبه فاصله عایقی لازم بین هادی و برج برمبنای اضافه ولتاژ های صاعقه باید ازنرخ وقوع قوس ناشی ازخطای سیستم حفاظت از صاعقه استفاده نمود اما به دلیل کوچک بودن این مقدار درمقابل نرخ جرقه برگشتی می توان ازنرخ وقوع جرقه برگشتی BFR درمحاسبه فاصله عایقی لازم بین هادی و برج برمبنای اضافه ولتاژهای صاعقه استفاده نمود تعدادقطعی های ناشی ازجرقه برگشتی درهر ۱۰۰ کیلومتر ازطول خط و برای یک سال توسط شاخص BFR تعیین می شود کمیت مذکور نوعا درگستره ۰/۱تا ۵ انتخاب شده و مقدار آن میتواند مسائل فنی و اقتصادی خط را به شدت تحت تاثیر قرار دهد دراین مقاله BFR برای چندنمونه از دکلهای خطوط ۴۰۰ کیلوولت ایران محاسبه و این دکل ها ازنظر عملکرد مناسب دربرابر صاعقه رتبه بندی شده اند