سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجواد صالح زاده – شرکت آرمان نگار اسپادان
تیمور باجول – سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائدشهرداری اصفهان
مجید عرفان منش –

چکیده:

درشرایط ناپایدار کنونی یکی از اصلی ترین وظایف مدیران ارشد روشن نمودن مقصد سازمان است سازمان معرف نتایج عملکرد سازمان طی دوره های زمانی مختلف بوده و اولویت انها چگونگی اجرایی شدن برنامه های مربوطه را مشخص می کند با توجه به اینکه سازمان ها می بایست درصدد رفع نیازهای ذینفعان خود گام نهند مشارکت ذینفعان دراولویت بندی اهداف سازمان امری ضروری به نظر می رسداما تاکنون هیچکدام از مدلهای ارایه شده در حوزه مدیریت استراتژیک صریحا به این موضوع نپرداخته اند بنابراین دراین مقاله یک مدل تلفیقی جهت رتبه بندی اهداف براساس تحلیل ذینفعان ارایه شده است که درآن به شناسایی ذینفعان کلیدی و اولویت بندی آنها استخراج نیازها ودرنهایت رتبه بندی اهداف کلان و خرد پرداخته می شود بکارگیریاین روش موجبات افزایش رضایتمندی ذینفعان سازمان ها را فراهم می کند درنهایت به منظور مشخص نمودن کارایی روش نتایج حاصل از به کارگیری آن درسازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان ارایه می گردد.